KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

tel. 514 220 485

sklep@artdeku.pl

Reklamacje

Zdjęcie przedstawia logo firmy TAKAMA której działalność to sprzedaż asortymentu z kategorii: Decoupage, ramki na zdjecia, wyroby drwniane
Informacje dotyczące sposobu reklamacji można znaleźć w Regulaminie § 11 link.
 
Poniżej wzór który można wykorzystać w celu zgłoszenia reklamacji.
 

Miejscowość, data
 
 
Do
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)


Imię, nazwisko
Adres konsumenta


Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

•    wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
•    nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
•    obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto.......…................/ przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
•    odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)


Z poważaniem


*niepotrzebne skreślić
źródło: www.uokik.gov.pl
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl