KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

tel. 514 220 485

sklep@artdeku.pl

Polityka prywatności

Zdjęcie przedstawia logo firmy TAKAMA której działalność to sprzedaż asortymentu z kategorii: Decoupage, ramki na zdjecia, wyroby drwniane
 

Polityka prywatności serwisu www.takama.pl (www.artdeku.pl)

1.     Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług oferowanych poprzez Serwis.

2.     Wszelkie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące Użytkowników Serwisu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej w tym w szczególności RODO.

3.     Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TAKAMA Kamila Targosz  z siedzibą w Częstochowie przy ul. Zdrowej 51A, NIP 644-32-93-719 REGON 364391837

4.     W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego w tym RODO.

5.     Zbiory danych osobowych zostały w czasie obowiązywania obowiązku ustawowego zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6.    Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

7.    Dane Osobowe przetwarzamy tak długo jak jest to niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług na które otrzymaliśmy zgodę Użytkownika, oraz wynika z przepisów prawa i w celu realizowania zawartych z użytkownika umów i zobowiązań.

8.      Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności elektorniczne, księgowość lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje np. firmy kurierskie, brokerzy usług kurierskich itp..

9.     Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

10.     Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

11.  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)     poprzez gromadzenie plików "cookies”[patrz polityka plików "cookies”].

12.  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, realizacji newslettera, itp.. o czym użytkownik jest informowany.

13.  Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami prawa.

14.  Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

15.  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e-mail: kontakt@artdeku.pl

16.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

17.  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.takama.pl (www.artdeku.pl). Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

18.  Szczegółowe informacji dotyczące świadczenia usług przez Serwis www.takama.pl (www.artdeku.pl) w formie elektronicznej zawiera regulamin.

 

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można tutaj.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl