KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

tel. 514 220 485

sklep@artdeku.pl

Odstąpienie od umowy

Zdjęcie przedstawia logo firmy TAKAMA której działalność to sprzedaż asortymentu z kategorii: Decoupage, ramki na zdjecia, wyroby drwniane
Informację dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość można naleźć w Regulaminie § 10  link.
 
Poniżej wzór który można wykorzystać w celu zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.
 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827) odstępuję od umowy .................................. nr. ................-………….. zawartej dnia...................................w............................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie.............................................................................) przekazem pocztowym na adres..................................................................................... lub na konto nr................................................................................

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym.

 

podpis Konsumenta

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl